O nás

Sobota, 23. 01. 2021

Modra-100let_Orla

Dětský folklorní soubor Holúbek vznikl v říjnu 2006 jako součást nové Katolické základní školy v Uherském Brodě. Jeho prvotním cílem byla reprezentace této školy na veřejnosti, snaha získat pro ni podporu a důvěru rodičů budoucích prvňáčků a pomoci jí obstát v konkurenci ostatních brodských škol.

Hned od začátku ale nechtěl zůstat Holúbek jen „školním kroužkem“, ale snaží se důstojně začlenit mezi ostatní soubory tohoto regionu a navázat s nimi kontakt.

Neméně důležitým cílem je také vytvoření vztahu dětí k naší lidové kultuře a uvědomění si její důležitosti v našem stále globálnějším světě. Soubor zpracovává písně, tance a zvykosloví z Uherskobrodska.

Modra-100let_Orla-2

Kromě tanečníků má Holúbek i dětskou muziku. Členy souboru jsou žáci školy. V září 2008 se soubor rozdělil podle věku dětí na Holúbek I a Holúbek II. Vedoucími souboru jsou Mgr. Mariie Jochimová a Mgr. Andrea Kapsová.

Přestože existuje soubor Holúbek teprve krátce, předvedl už řadu vystoupení v Uh. Brodě i okolí. Svými tanečními pásmy obohatil školní vystoupení a farní kulturní akce, vystupil na festivalech (Kunovské léto, Cantáte – Luhačovice, Dozvuky Velikonoc – Vnorovy), podílí se také na kulturní prezentaci města (Kateřinský jarmark, Slavnosti vína v Uh. Hradišti), seznamuje se s živou tradicí (Vánoce, fašank)…

Na krajské přehlídce dětských souborů „Slovácko“ na jaře 2009 získal Holúbek 2. místo za pásmo „Mám já koňa vraného“, úspěšní byli také holúbkovští verbíři, kteří se probojovali do Národní přehlídky dětských verbířů.

Komentáře nejsou povoleny.